Wrzesień 2016 
  1. Wyjazd na ISAN
  2. Wyjazd do Izdebnika
  3. Narodowe Czytanie "Quo vadis" w Szkole Podstawowej w Poraju

Wyjazd na ISAN

 

Mieszkanki Naszego Domu już po raz kolejny wzięły udział w Integracyjnych Spotkaniach Artystów Niepełnosprawnych. Warsztaty odbywały się w dniach od 12-16.09.2016r. W Hucisku. Pod okiem swoich instruktorów oraz organizatorów imprezy grupa ponad 100 osób niepełnosprawnych stworzyła przedstawienie pt” Piknik Jurajski”. Oprócz warsztatów artystycznych podczas imprezy odbywały się warsztaty plastyczne, zajęcia z choreoterapii, muzykoterapii oraz zajęcia teatralne. Po ciężkiej pracy był również czas na rozrywkę, a mianowicie dyskoteki, zabawy, spotkania integracyjne przy ognisku oraz spotkanie z historią i kulturą. Przedstawienie kulminacyjne odbyło się 15 września w Zawierciu o godzinie 17.00. Zaproszeni goście oraz Mieszkańcy Zawiercia podziękowali Artystom owacjami na stojąco za piękne przedstawienie, które wzruszało i bawiło.

Wyjazd na ISAN Wyjazd na ISAN Wyjazd na ISAN

Wyjazd na ISAN Wyjazd na ISAN Wyjazd na ISAN

 

Wyjazd do Izdebnika

 

13 września Mieszkanki Naszego Domu wzięły udział w XIII Dniu Sportu i zabawy im. Tadeusza Giżyckiego w Izdebniku. Oprócz licznych konkurencji sportowych, w których wystąpiły Nasze Panie, istniała również możliwość uczestniczenia w plenerze malarskim. Pani Marzena Leletko, która jest weteranką konkursów plastycznych godnie reprezentowała Nasz Dom podczas tego wydarzenia. Mieszkanki, które były zaproszone po raz pierwszy do Izdebnika nawiązały nowe znajomości oraz mogły poznać okolicę.

Wyjazd do Izdebnika Wyjazd do Izdebnika Wyjazd do Izdebnika

Wyjazd do Izdebnika Wyjazd do Izdebnika Wyjazd do Izdebnika

 

Narodowe Czytanie "Quo vadis" w Szkole Podstawowej w Poraju

 

Z ogromna przyjemnością uczestniczyliśmy w akcji narodowego czytania w dniu 29.09.2016 r. w Szkole Podstawowej im. Leonida Teligi w Poraju. W gronie przedstawicieli różnych instytucji: Pana Łukasza Stachery Wójta Giny Poraj , Pani Magdaleny Ryziuk – Wilk Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Poraju , Pani Celiny Giermali Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poraju, Pani Beaty Rajczyk Dyrektor Przedszkola Leśne Skrzaty w Poraju, Pani Agnieszki Wójcik Kierownik Ośrodka Zdrowia w Poraju, Pani Iwona Aleksiejuk - Zemła Przewodniczącej Rady Rodziców w Szkole Podstawowej i Pani Marty Jagielskiej Pedagoga Domu Pomocy Społecznej w Poraju odczytane zostały wybrane fragmenty powieść Henryka Sienkiewicza pt. "Quo vadis".

Narodowe Czytanie Quo vadis Narodowe Czytanie Quo vadis Narodowe Czytanie Quo vadis Narodowe Czytanie Quo vadis