Listopad 2017 
 1. Święto Zmarłych
 2. Odebranie nagród w konkursie Papierowy Świat
 3. Święto Niepodległości
 4. Szkolenie dla pracowników Naszego Domu
 5. Zabawa andrzejkowa na ul. Wesołej
 6. Dzień Pracownika Socjalnego
 7. Zabawa na ul. Jadwigi w Częstochowie
 8. Imieniny Ks. Proboszcza
 9. Zabawa andrzejkowa w naszym Domu
 10. Wyjście do kina

Święto Zmarłych

 

2 listopada Mieszkanki Naszego Domu wspominały swoje koleżanki, które zmarły w mijającym toku. Prezentacja złożona ze zdjęć, które zachowały się z różnego rodzaju uroczystości odbywających się w Naszym Domu pozwoliły na chwilę zadumy i refleksji nad przemijającym życiem. Mieszkanki miały również okazję zobaczyć prezentację dotyczącą zmarłych poetów, piosenkarzy i ludzi ze świata kultury. Mieszkanki w tych dniach chętnie odwiedzały również groby bliskich i modliły się za nich.

Odebranie nagród w konkursie Papierowy Świat

 

6 listopada Mieszkanki, które wzięły udział w konkursie plastycznym „Papierowy Świat”, pojechały na ogłoszenie wyników i rozdanie nagród do Dąbrowy Zielonej. Na konkurs wpłynęło 123 prace z 33 placówek. Nasze Panie odebrały dwie nagrody w kategorii dorośli. P. Danuta Grzegorczyk otrzymała I nagrodę za wykonanie kota z papieru, a pani Agata Ernt otrzymała II nagrodę za wykonanie Anioła. Uroczystość uświetnił uczeń szkoły muzycznej, który zagrał kilka utworów na skrzypcach.

Nagrody w konkursie Papierowy Świat Nagrody w konkursie Papierowy Świat Nagrody w konkursie Papierowy Świat Nagrody w konkursie Papierowy Świat

Święto Niepodległości

 

W tym roku Święto Niepodległości przypadło na sobotę 11 listopada. W Naszym Domu świętowaliśmy dzień wcześniej. Sala rekreacyjna oraz korytarze zostały przystrojone biało - czerwonymi kotylionami, które wcześniej zostały wykonane wraz z instruktorami. Częścią dydaktyczną zajęła się p. Marta Jagielska - pedagog, która przygotowała prezentację na temat Święta Niepodległości. Mieszkanki bardzo chętnie wzięły udział w pogadance, która była bardzo ciekawa. Po prezentacji odbyła się projekcja filmu pt. „Kamienie n Szaniec”. Poruszający obraz młodych ludzi, którzy walczyli o wolną Polskę, bardzo wzruszył Panie uczestniczące w spotkaniu.

Święto Niepodległości Święto Niepodległości Święto Niepodległości Święto Niepodległości

Szkolenie dla pracowników Naszego Domu

 

W dniach 13 i 14 listopada Personel Naszego Domu wziął udział w szkoleniu „Rehabilitacja społeczna i specyfika pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie”. Szkolenie zorganizowane przez Małopolskie centrum Profilaktyki poprowadziła p. Izabela Małkiewicz. Podczas szkolenia przypomniane zostały min. prawa Mieszkanek, metody i formy terapii oraz omówione założenia zawarte w rozporządzeniu MPiPS w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej. W ciągu dwóch dni zostali przeszkoleni wszyscy pracownicy Domu.

Szkolenie dla pracowników Szkolenie dla pracowników

Zabawa andrzejkowa na ul. Wesołej

 

16 listopada Mieszkanki wraz z opiekunami wybrały się na zabawę andrzejkową do swoich przyjaciół w DPS przy ul. Wesołej w Częstochowie. Wspaniała zabawa oraz oprawa muzyczna imprezy jest domeną tego Domu, dlatego też na tą zabawę Nasze Panie zapisują się bardzo licznie. Oprócz zabawy były również wszelkiego rodzaju konkursy oraz rzecz najważniejsza - lanie wosku. Było przy tym bardzo dużo radości i uśmiechu.

Mieszkanki podczas zabawy złożyły również życzenia imieninowe Siostrze Gertrudzie, która przepracowała w Naszym domu ponad 30 lat, teraz mieszka w Częstochowie.

Zabawa andrzejkowa na ul. Wesołej Zabawa andrzejkowa na ul. Wesołej Zabawa andrzejkowa na ul. Wesołej Zabawa andrzejkowa na ul. Wesołej

Zabawa andrzejkowa na ul. Wesołej Zabawa andrzejkowa na ul. Wesołej Zabawa andrzejkowa na ul. Wesołej Zabawa andrzejkowa na ul. Wesołej

Dzień Pracownika Socjalnego

 

23 listopada obchodziliśmy w Naszym Domu Dzień Pracownika Socjalnego. Rano o 7.30 Mszę św. w intencji pracowników odprawił kapelan Domu ks. Proboszcz Zdzisław Zgrzebny oraz wygłosił okolicznościową homilię.

Dzień Pracownika Socjalnego Dzień Pracownika Socjalnego Dzień Pracownika Socjalnego Dzień Pracownika Socjalnego

O godzinie 10.00 S. Estera – dyrektor Domu - podziękowała wszystkim pracownikom za trud pracy, życzliwość i szacunek wobec osób niepełnosprawnych, którym służymy życząc, aby uśmiech i wdzięczność naszych Mieszkanek przyczyniały się do poczucia zadowolenia i satysfakcji oraz były źródłem motywacji do coraz lepszej pracy i osiągania wyższych celów.

Mieszkanki uświetniły dzień przedstawieniem pt. „W pełnej gotowości do pełnoletności”, zachwycając wszystkich wspaniałą grą aktorską. Natomiast w godzinach popołudniowych odbyło się spotkanie dla personelu przy kawie. Dużą niespodzianką był dla wszystkich występ jednej z Mieszkanek, która zaśpiewała piosenkę Z. Wodeckiego pt. „Zacznij od Bacha”. Wszyscy pracownicy zostali obdarowani przez nasze Panie słodkimi upominkami, a wyjątkowym prezentem była pomoc Mieszkanek prze obsłudze całego spotkania.

Zabawa na ul. Jadwigi w Częstochowie

 

Mieszkanki wraz z Siostrami miały okazję uczestniczyć w zabawie andrzejkowej przy ul. św. Jadwigi w Częstochowie. Zabawa była bardzo dobrze zorganizowana. Piękne dekoracje wykonane na terapii zajęciowej były dopełnieniem całej imprezy. Podczas zabawy można było odczytać przyszłość z lanego wosku oraz z kart. Wszystko oczywiście z przy mrużeniem oka.

Imieniny Ks. Proboszcza

 

28 listopada Mieszkanki uczestniczyły w porannej Mszy św. po, której złożyły życzenia imieninowe kapelanowi Naszego Domu ks. Proboszczowi Zdzisławowi. Do życzeń dołączyły również Siostry pracujące w Naszym Domu.

Imieniny Ks. Proboszcza Imieniny Ks. Proboszcza

Zabawa andrzejkowa w naszym Domu

 

28 listopada wraz z imieninami miesiąca odbyła się w Naszym Domu zabawa andrzejkowa. Mieszkanki tego dnia mogły liczyć na słodki poczęstunek oraz dodatkowe atrakcje. Były kwiaty i życzenia, a po obiedzie bawiliśmy się wspólnie odgadując imiona wybranków naszych serc.

Zabawa andrzejkowa w naszym Domu Zabawa andrzejkowa w naszym Domu Zabawa andrzejkowa w naszym Domu Zabawa andrzejkowa w naszym Domu

Wyjście do kina

 

29.11.2017r. Mieszkanki wraz z przyjaciółmi z Domów Pomocy Społecznej z Częstochowy wybrali się do kina „Bajka”. Dzięki uprzejmości Pani Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Poraju, mogliśmy nieodpłatnie skorzystać z sali kinowej. Tego dnia odbyły się dwie projekcje, a mianowicie mogliśmy obejrzeć film pt.„Dalida” oraz film pt. „Bella i Sebastian”.