Projekt: "Aktywni razem - na rzecz lepszego jutra"


 
  1. Aktywni razem – na rzecz lepszego jutra
  2. Św. Br. Albert Chmielowski
  3. Wciąż być dla potrzebujących - krakowska Fundacja "Po pierwsze CZŁOWIEK" działająca przy Domu Generalnym Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim
  4. Nowe oblicze Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Poraju

Aktywni razem – na rzecz lepszego jutra

 

Od 01.06.2021 r. wspólnie z Narodowym Instytutem Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie rozpoczynamy realizację trzyletniego projektu z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO, w ramach którego czeka nas szereg inicjatyw i wydarzeń. Pierwszym dużym wydarzeniem zrealizowanym w ramach programu, będą warsztaty ceramiczno-florystyczne.

Poprzez podejmowane działania i inicjatywy pragniemy przyczyniać się do afirmacji osób z niepełnosprawnościami oraz promować ich niepowtarzalność i godność, w myśl słów Ojca Św. Jana Pawła II, że „każde życie nawet najmniej znaczące dla ludzi, ma wieczną wartość w oczach Boga”. Opierając się na wieloletniej pracy z osobami niepełnosprawnymi, mamy świadomość Ich niesamowitego potencjału artystycznego, kompetencji społecznych, empatii i ponadprzeciętnej wrażliwości, dlatego chcemy mówić o wartości każdego życia, także tego z niepełnosprawnością oraz pokazywać jak najszerszemu gronu odbiorców dokonania artystyczne osób dotkniętych różnorakimi niepełnosprawnościami, w tym naszych Drogich Pań Mieszkanek DPS w Poraju.

Biorąc pod uwagę fakt, że pionierem w Polsce, jeśli chodzi o pomoc osobom niepełnosprawnym, bezdomnym i wykluczonym społecznie jest św. Brat Albert - patron naszego Domu, a od niedawna patron pracowników pomocy społecznej - chcemy w tym miejscu przybliżyć naszym Czytelnikom, Przyjaciołom i wszystkim Gościom odwiedzającym tę stronę - Jego postać.

Św. Br. Albert Chmielowski

 

Wciąż być dla potrzebujących - krakowska Fundacja "Po pierwsze CZŁOWIEK" działająca przy Domu Generalnym Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim

 

Kraków. Tutaj podczas karnawałowej nocy 1887 roku Adam Chmielowski ostatecznie rozpoznał swoje powołanie. Wyszedłszy z przyjęcia odbywającego się w pałacu Pod Baranami, udał się w stronę Kazimierza – najuboższej dzielnicy miasta. Kiedy zobaczył warunki, w jakich przebywają korzystający z tamtejszej miejskiej ogrzewalni, w jego sercu natychmiast zapadła decyzja. „Tam trzeba wśród nich zamieszkać! Ja ich tak nie zostawię!” – miał wyszeptać. Niedługo potem przywdział habit i jako Brat Albert rozpoczął posługę dla najbiedniejszych. Posługę, która kontynuowana jest także dzisiaj.

Więcej niż jadłodajnia

Właśnie dochodzi godzina 11:00. Na ul. Woronicza w Krakowie, przed domem Fundacji „Po pierwsze CZŁOWIEK” prowadzonej przez siostry albertynki, powoli ustawia się kolejka potrzebujących. Wkrótce działająca w ramach albertyńskiej organizacji jadłodajnia zacznie wydawanie jedzenia. Każdego dnia chęć odebrania ciepłego posiłku zgłasza około 200 osób. – W tym momencie działamy w warunkach epidemii. Nikt nie spożywa posiłków w jadalni. Wszyscy biorą je przez okienko, w pojemnikach i odchodzą – tłumaczy oprowadzająca mnie po budynku Fundacji prezes – s. Katarzyna Miela.

Ale nie tylko o posiłek tu chodzi. Najważniejszy cel, który ma realizować jadłodajnia, nie jest bowiem materialny, a duchowy... (czytaj cały artykuł)

Nowe oblicze Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Poraju

 

Człowiek najwyższą wartością

Misja naszego domu „Akceptacja i pomoc droga do rozwoju osoby niepełnosprawnej” jest priorytetem działania Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych kobiet z niepełnosprawnością intelektualną w Poraju. Nasza placówka istnieje od 75 lat i od zawsze dobro naszych podopiecznych było naszym celem nadrzędnym. Fachową opieką otaczamy 100 kobiet, których schorzeniem wiodącym jest niepełnosprawność intelektualna często występująca w połączeniu z różnego rodzaju innymi dysfunkcjami fizycznymi, somatycznymi i psychicznymi. W celu zapewnienia naszym Mieszkankom opieki na optymalnym poziomie na przestrzeni lat stale rozbudowujemy i udoskonalamy ofertę opiekuńczą i terapeutyczną, wynikiem czego jest nie tylko poprawa warunków bytowych, ale też efektywnie prosperująca, stale rozwijana baza terapeutyczno – rehabilitacyjna. Dzięki znacznemu wsparciu organu prowadzącego - Prowincji Krakowskiej Zgromadzenia Sióstr Albertynek, a także wieloletniej, wytrwałej i ciężkiej pracy zarówno sióstr jak i personelu świeckiego, w sprawowaniu opieki nad kobietami z niepełnosprawnością, znajdujemy się w tym miejscu, w którym aktualnie jesteśmy.

W przeciągu ostatnich kilku lat pomimo wielu napotykanych trudności i komplikującej podejmowane działania pandemii, nasza placówka nieustannie się rozwija.(czytaj cały artykuł)