„Ufajcie, Jam zwyciężył świat!… Alleluja!”

Na obecny czas i Święta Wielkanocne życzymy obfitych łask od Chrystusa Zmartwychwstałego. Niech te Święta przywrócą nadzieję, pokój, wzajemne zrozumienie i życzliwość.

Niech też będą przypomnieniem, że dobro jest silniejsze od zła a życie od śmierci, niech w naszych sercach odradza się codziennie wiara, nadzieja i miłość, abyśmy mogli dzielić się nimi z najbliższymi a także każdym człowiekiem.

Mieszkanki, Siostry Albertynki i Personel
Domu Pomocy Społecznej w Poraju