Projekt: "Aktywni razem - na rzecz lepszego jutra"


 
 1. Aktywni razem – na rzecz lepszego jutra
 2. Św. Br. Albert Chmielowski
 3. Wciąż być dla potrzebujących - krakowska Fundacja "Po pierwsze CZŁOWIEK" działająca przy Domu Generalnym Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim
 4. Nowe oblicze Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Poraju
 5. Aktywność fizyczna Mieszkanek Domu Pomocy Społecznej w Poraju jako jedna z form terapii
 6. Albertyńskie Zakopane
 7. Doświadczyć niepełnosprawności
 8. Dom znaczy więzi
 9. Czy twórczość niepełnosprawnych to pełno(s)prawna sztuka?
 10. Czy umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej to pozbycie się bliskiej osoby z codziennego życia?
 11. Dlaczego warto być wolontariuszem?
 12. Z godnością oczekuj starości
 13. Metody fizykoterapeutyczne stosowane u Mieszkanki Domu Pomocy Społecznej w Poraju z reumatoidalnym zapaleniem stawów – studium przypadku
 14. Aspekty pracy opiekuna w domu pomocy społecznej na przykładzie DPS im. Św. Brata Alberta w Poraju
 15. Marzenia czy realia? Dom pomocy społecznej na miarę XXI wieku
 16. Demencja starcza - przyczyny, objawy, leczenie
 17. Zaspokajanie potrzeb ruchu i wypoczynku Mieszkańców oraz postępowanie dotyczące zapobieganiu powikłaniom u osób długotrwale leżących
 18. Komunikacja z osobą ze spektrum autyzmu
 19. Metody i zasady wykonywania zabiegów higienicznych w Domu Pomocy Społecznej
 20. Św. Brat Albert - prekursorem pomocy społecznej i działalności charytatywnej
 21. Bydgoskie Centrum Pomocy im. św. Brata Alberta
 22. Gdzie szukać pomocy? Organizacja pomocy społecznej w Polsce
 23. Potrzeby biologiczne i psychospołeczne osoby chorej i dotkniętej niepełnosprawnościami oraz ich zaspokajanie w Domu Pomocy Społecznej w Poraju
 24. W trosce o osobę z chorobą Alzheimera
 25. Dom pomocy społecznej - dom, rodzina, instytucja
 26. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną a Dom Pomocy Społecznej
 27. Rola psychologa w Domu Pomocy Społecznej
 28. Bliżej terapii zajęciowej w naszym Domu

Aktywni razem – na rzecz lepszego jutra

 

Od 01.06.2021 r. wspólnie z Narodowym Instytutem Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie rozpoczynamy realizację trzyletniego projektu z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO, w ramach którego czeka nas szereg inicjatyw i wydarzeń. Pierwszym dużym wydarzeniem zrealizowanym w ramach programu, będą warsztaty ceramiczno-florystyczne.

Poprzez podejmowane działania i inicjatywy pragniemy przyczyniać się do afirmacji osób z niepełnosprawnościami oraz promować ich niepowtarzalność i godność, w myśl słów Ojca Św. Jana Pawła II, że „każde życie nawet najmniej znaczące dla ludzi, ma wieczną wartość w oczach Boga”. Opierając się na wieloletniej pracy z osobami niepełnosprawnymi, mamy świadomość Ich niesamowitego potencjału artystycznego, kompetencji społecznych, empatii i ponadprzeciętnej wrażliwości, dlatego chcemy mówić o wartości każdego życia, także tego z niepełnosprawnością oraz pokazywać jak najszerszemu gronu odbiorców dokonania artystyczne osób dotkniętych różnorakimi niepełnosprawnościami, w tym naszych Drogich Pań Mieszkanek DPS w Poraju.

Biorąc pod uwagę fakt, że pionierem w Polsce, jeśli chodzi o pomoc osobom niepełnosprawnym, bezdomnym i wykluczonym społecznie jest św. Brat Albert - patron naszego Domu, a od niedawna patron pracowników pomocy społecznej - chcemy w tym miejscu przybliżyć naszym Czytelnikom, Przyjaciołom i wszystkim Gościom odwiedzającym tę stronę - Jego postać.

Św. Br. Albert Chmielowski